Etusivu

Tänään sun­nun­taina 21.12 sul­jemme ravin­tolan vali­tet­ta­vasti nor­maalia aikai­semmin ja käy­tös­sämme on myös hieman nor­maalia sup­peampi ruo­ka­lista. Muu­tokset siis siitä syystä, että Ran­ta­Kertun väki pomppaa tänään ansai­tulle jou­lu­lo­malle ja varas­tomme eivät ole enään täy­dessä lois­tossa. OIKEIN HYVÄÄ JOULUA TOIVOO KOKO RANTAKERTUN VÄKI :)

 

HYVÄÄ JOULUA!

RANTAKERTTU VIETTÄÄ JOULULOMAA 22.12−6.1.

Avaamme jou­lu­loman jäl­keen nor­maa­listi ke 7.1 klo 11.00

 

KERTTU LENSI JOKIRANTAAN!

Aikast mui­kean mai­neen saa­vut­tanut Kort­te­li­ra­vin­tola Kerttu sai Aura­jo­ki­ran­taan sisaren, RantaKertun.

Ran­ta­Ker­tusta saat kaiken sen mitä sisa­rel­takin, eli savut­toman ja viih­tyisän tilan, jossa ihmisen on kiva syödä ja juoda.

Syö­minen ja juo­minen on paitsi edul­lista, myös hurjan maukasta.

Musiik­kimme soljuu joen vir­tauksen mukana, eikä häi­ritse sinua jutuis­sasi. Ja hei, meil­täkin löydät pesulan, joten sipaise pik­kusuo­lainen sillä aikaa, kun odotat pyyk­kisi puhdistuvan!

Ran­ta­Kerttu on joki­ran­ta­ra­vin­tola sen par­haassa päässä. Osoit­teemme on Län­tinen ran­ta­katu 55. Tepas­telet föriltä Turun Linnan suun­taan suun­nil­leen sel­laiset 48 askelta ja olet ovel­lamme. Kun olet siinä, tule roh­keasti sisään!